DETALJI NOVOSTI

image

Adaptacija ili kako olaksati prilagodjavanje djeteta na vrtić

2020-09-11


Adaptacija ili kako olakšati prilagođavanje đeteta na vrtić

Polazak u vrtić unosi veliku promjenu u život đeteta i cijele porodice. Ono dolazi u novu i nepoznatu sredinu, brigu o njemu preuzimaju osobe koje mu nijesu dovoljno bliske. Period adaptacije je očekivana pojava, koja se ovog puta odvija u kontekstu Covid 19.

 Sugestije namijenjene vaspitačima i roditeljima odnose se na period adaptacije đeteta na vrtić koja može biti dodatno opterećena režimom boravka i rada koji zahtijeva pojava Covid 19.

Kako roditelji mogu pomoći đetetu da se brže i lakše prilagodi:

 • Prije polaska u vrtić često govore da je to mjesto s mnogo igračaka i drugara, da vaspitači u vrtiću znaju mnogo zanimljivih igara;
 • Opišu aktivnosti kojima će se dijete baviti u vrtiću i o njima govore afirmativno;
 • Ne plaše dijete vrtićem (npr.ako ne budeš dobar ići ćeš u vrtić i sl.);
 • Jasno i na razumljiv način predoče đetetu vrijeme koje će provesti bez njih;
 • Ritam đetetovog života u porodici prilagode ritmu u vrtiću – vrijeme ustajanja, hranjenja, edukativnih aktivnosti, spavanja;
 • Objasne đetetu na razumljiv način da vaspitač nosi masku, zaštitnu opremu i zbog čega;
 • Na razumljiv i prihvatljiv način upute dijete da ne dira lice, usta, kako treba da kija, kašlje…
 • Objasne đetetu da roditelji ne ulaze u vrtić već da ga na ulazu ili na kapiji dvorišta preuzima dežurni vaspitač i sprovodi do mjesta đe su ostala đeca iz grupe.

Vaspitač će olakšati adaptaciju ako:

 • Obavi komunikaciju s roditeljima, informiše ih o važnosti zdravstvene, epidemiološke bezbjednost i odgovornosti – procijeni trenutni razvojni nivo đeteta i zna kako planirati rad;
 • Na tragu prethodnog zauzme individualizovan pristup đetetu (predlaže da donese omiljenu igračku), pokazuje zainteresovanost za ono što dijete ośeća, traži, ispoljava;
 • Pokazuje razumijevanje i uvažava separacione strahove đeteta (preuzima ga od roditelja s osmjehom i ohrabrenjem) – ne daje đetetu lažna obećanja (,,Majka će doći za pet minuta”);
 • Organizuje aktivnosti tako da dijete dobije rutinu, stabilnost, sigurnost, strukturu – neka budu interesantne, kreativne, ,,drže” pažnju;
 • Učini zabavnim nove vještine: medicinske sestre i vaspitači demonstriraju đeci mjere zaštite i pravilnu upotrebu sredstava i materijala za ličnu zaštitu - igranjem uloga ona ih usvajaju i uvježbavaju beskontaktne pozdrave i emocionalne razmjene (gest, mahanje, namigivanje).