DETALJI NOVOSTI

image

JASLENA VASPITNA GRUPA

2020-05-09


Jaslena vaspitna grupa

 

Dragi roditelji ,

Nastavljamo sa aktivnostima.

Raspored za period od 11.-15.05.2020.g.

Želimo Vam ugodnu sedmicu.

 

Tema: ,,Pozvao je maj sve bube na čaj“

 

Predložene aktivnosti za ovu nedelju:

1.dan: Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost:  „Pčelica - zujalica“

Razvojno područje: likovna aktivnost.  Proširiti saznanja o insektima t.j. pčeli ; razvoj fine motorike, koordinacija oko -  ruka ; posmatranje i briga o insektima (pčela) ; otkriva i saznaje medjusobnu zavisnost svih živih bića . U razgovoru sa djecom , ukućani mogu da im pomognu u oslikavanju teme kao i u proširivanju znanja o pčelama .

Materijal : blok papir , kolaž , ljepilo , tempere , drveni štapići , aplikacije pčelica ,med,plastelin , prirodno okruženje , staklena površina .

Link: https://youtu.be/wSxsEkpbJYE

 

2.dan:  Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost:  ,,Od gusjenice do leptira“ izrada ginjol lutki gusjenice i leptira

Razvojno područje: govorno-jezička aktivnost

Razvoj pažnje (dužine trajanja), verbalne komunikacije, socijalni, emotivni i kognitivni razvoj, intelektualne sposobnosti (slušanje, razumjevanje,pamćenje), razvoj fine motorike,koordinacija oko ruka.

Materijal: ciklostil, kolaž papir u boji, pakovanje vate, vunica ili lastika za kosu, štapići za uši, par čarapa, marker crni, flomasteri, gliteri i stikeri, dugmići, ljepilo u stiku i makaze.

Link­: https://youtu.be/pUaVLxv8c0E

 

3.dan:  Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost:  ,,Tri lale i tri leptira“-priča

Razvojno područje: razvoj govora.

Kroz ovu aktivnost dijete prepoznaje i imenuje leptira, prepoznaje i imenuje boje, aktivno sluša tekst priče i usvaja sadržaj priče.

Materijal: kolaž papir, ljepilo, makaze.

Link: https://youtu.be/IaATpIzD1qU

 

4.dan: Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost: ,, Bubamara“-recitacija

Razvojno područje: jezičko-govorna aktivnost

Kroz ovu aktivnost putem sličica kod djece se razvija pamćenje,pažnja,djeca uočavaju, prepoznaju i imenuju bubamaru.Prilikom izrade bubamare od papira razvijaju finu motoriku i preciznost.

Materijal:sličice, hamer, kolaž papir, makaze, ljepilo

Link: https://youtu.be/ZLsahB39NZ8

 

5.dan: Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost:Izrada senzornih kesa bubamara i leptir“

Razvojno područje: senzorna aktivnost

Kroz ovu senzornu aktivnost djeca usavršavaju finu motoriku kroz stiskanje i manipulaciju sitnim predmetima, prepoznaju i razlikuju osnovne boje, razvijaju sposobnost razlikovanja draži (meko-tvrdo, hrapavo-glatko), uočavaju razlike među predmetima (malo-veliko), uočavaju elementarne prostorne odnose (gore-dolje).

Materijal: gel za kosu, sredstvo za dezinfekciju ruku ili tečni sapun, dugmad u boji, kese za zamrzivač za zip zatvaračem, permanentni marker, šljokice u prahu ili  gliter sa šljokicama, samoljepiva traka, makaze.

Link: https://youtu.be/gIqxraV7wHU

 

6.dan: Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost: ,,Insekti (otiskivanje)“

Razvojno područje: likovna aktivnost

Kroz ovu likovnu aktivnost djeca prepoznaju i razlikuju insekte, imenuju boje,razvijaju finu motoriku, maštovitost i kreativnost.

Materijal: list bloka, vodene boje ili tempere, četkica,flomaster, krompir, čep od vina, prirodni materijal (cvijeće, grančice,kamenčići)

Link:  https://youtu.be/eH2nTuoaiME

 

#IgrajSeDoma #UNICEF #MinistarstvoProsvjeteCrneGore #UdruženjeRoditelji