DETALJI NOVOSTI

image

KONKURS

2020-05-11


Na osnovu člana 26 stav 2 Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Sl.list RCG br.64/2 i 49/07 i „Sl.list RCG, br.80/10, 47/17) kao i člana 22 ,stav 1 tačka 27 Statuta JPU „Radost“ u Kotoru br.191od 20.04.2011.god i Odluke o izmjeni i dopuni Statuta br.989-1/17 od 01.09.2017.god, direktorica JPU“Radost“ Kotor raspisuje:

 

K O N K U R S

ZA UPIS  DJECE U JASLICE I VRTIĆ ZA ŠKOLSKU 2020/2021.GOD

 

U sledeće programe:

  • Primarni – cjelodnevni program u vremenu od 6-17 časova
  • Poludnevi program – u trajanju 6 časova (VJ Radanovići)
  • Kraći program (program pripreme djece za osnovnu školu ) u trajanju od 2 sata u vremenu od 17-19 časova, za uzrast djece od 5 godina života do polaska u osnovnu školu ( samo za djecu koja nisu uključena u primarni ,cjelodnevni program)

 

Upis djece u vrtić vršiće se elektronskim putem vremenu od 26.05.2020. god i   trajaće 15 dana.

Za djecu koja se prvi put upisuju ili su bila ispisana iz predškolske ustanove tokom  tokom školske 2019/2020.god upis će se vršiti elektronskim putem podnošenjem prijave za upis na web adresu www.upisi.edu.me   od 26.05.2020. god i trajaća 15 dana.

Djeca koja su pohadjala programe predškolskog  vaspitanja i obrazovanja do 16.03.2020.god, kada je došlo do obustave vaspitno-obrazovnog rada uslijed epidemije izazvane virusom Covid 19, smatraće se upisanim u JPU“Radost“ Kotor  od  01.09.2020. god.

 Ugovori o boravku i ishrani djece će se sklapati početkom nove školske godine.

Sve informacije vezane za upis djece mogu se naći na sajtu vrtića www. vrtickotor.

#MinistarstvoProsvjeteCrneGore