DETALJI NOVOSTI

image

KONKURS ZA UPIS DJECE U JASLICE I VRTIĆ ZA ŠKOLSKU 2019 2020 GOD

2019-05-13


JPU RADOST“ KOTOR  RASPISUJE

K O N K U R S

ZA UPIS  DJECE U JASLICE I VRTIĆ ZA ŠKOLSKU 2019/2020.GOD

 

U sledeće programe:

  • Primarni – cjelodnevni program u vremenu od 6-17 časova
  • Kraći program (program pripreme djece za osnovnu školu ) u trajanju od 2 sata u vremenu od 17-19 časova, za uzrast djece od 5 godina života do polaska u osnovnu školu ( samo za djecu koja nisu uključena u primarni ,cjelodnevni program)

Podnošenje zahtjeva za upis djece je od 15.05.2019.god do 07.06.2019.god. u svim vaspitnim jedinicama i u upravnoj  zgradi, Tabačina bb, u vremenu od 8.00-12.00 časova.                                                                                                                                                           

Prilikom upisa u predškolsku ustanovu na primarni – cjelodnevni ili poludnevni program potrebno je priložiti:

  1. Popunjen zahtjev za upis djeteta ( koji se može dobiti u svim vaspitnim jedinicama )
  2. Izvod iz matične knjige rodjenih (original ili fotokopija, za djecu koja se prvi put upisuju)
  3. Priznanicu o izmirenim obavezama, ukoliko je dijete ranije boravilo u vrtiću(iz računovodstva vrtića)
  4. Lična karta roditelja ili staratelja djeteta (na uvid)
  5. Potvrdu o zaposlenju za oba roditelja
  6. Za korisnike materijalnog obezbjedjenja porodice – potvrda iz Centra za socijalni rad
  7. Za djecu sa smetnjama u razvoju – Rješenje o usmjeravanju u posebni obrazovni program

 

Prilikom upisa u predškolsku ustanovu na kraći program potrebno je priložiti:

1. Popunjen zahtjev za upis djeteta ( koji se može dobiti u svim vaspitnim jedinicama )

2.  Izvod iz matične knjige rodjenih djeteta.

Za djecu koja su bila upisana u predškolsku ustanovu  potrebno je da roditelji popune nov zahtjev za upis djeteta  ako je došlo do promjena podataka u odnosu na prethodnu godinu.

 

Roditelji koji žele da ostvare umanjenje cijene troškova ishrane djeteta u vrtiću navedenom trebaju priložiti sledeće:       

 1.Potvrdu o visini primanja za oba roditeljai članove domaćinstva  ili potvrdu sa Zavoda za zapošljavanje ukoliko su roditelji nezaposleni   

  2. Potvrdu o broju članova domaćinstva                                                                                                                          

  3.Potvrdu Centra za socijalni rad za korisnike MOP-a.         

 

 Rezultati konkursa  biće objavljeni na oglasnoj tabli  u VJ Jaslice od   14.06.2019.god

                                                                                                                             

DIREKTORICA                                                                   

Vjera Rašković Perojević

 

Orazsce  za upis možete preuzeti ovdje.