O NAMA

JPU «Radost» Kotor ustanova je za vaspitanje i obrazovanje, njegu i brigu o djeci predškolskog uzrasta, nastala 1926. godine u Kotoru, u iznajmljenom i prilagođenom prostoru. Upisano je tada 60 djece, oba pola, koja su bila rasporađena u dvije vaspitne grupe, a zaposleno je bilo troje radnika. Radilo je od tada pa sve do godina Drugog svjetskog rata, 1941, kada je prekinut rad ustanove, da bi bio nastavljen od 1947. godine.

Godine 1946. ustanova nastavlja sa radom, takođe sa dvije vaspitne grupe. U naselju Dobrota, u prostorijama škole, 1954. godine formira se jedna vaspitna grupa sa jednim vaspitačem. U naselju Škaljari, 1956. godine, pri školi se formira vrtić sa dvije vaspitne grupe.

Godine 1970. godine vrtić se useljava u prvi namjenski objekat sa četiri vaspitne grupe. Godine 1974. u naseljima Dobrota i Škaljari grade se novi objekti vrtića, čime se i broj upisane djece povećava. Nastavlja se sa izgradnjom vrtića u Risnu i Prčanju, 1979. godine, a u Radanovićima se 1982. pri školi formira jedna vaspitna grupa.

Prve namjenski opremljene jaslice se otvaraju 1990. godine, u adaptiranoj zgradi bivše gimnazije.

Danas JPU «Radost» Kotor raspolaže sa sedam objekata koji pokrivaju teritoriju Opštine Kotor. Broj zaposlenih je blizu stotinu (broj varira zbog zamjena zaposlenih koji su na bolovanju i sl.). Ukupan broj upisane djece za školsku 2016/2017. godinu iznosio je 820. Prema iskustvima iz prethodnih godina, očekujemo da se u toku naredne školske godine upiše isti ili za pet do deset odsto veći broj djece, što je tendencija prethodnih pet godina.