POMOĆNI PROGRAM

Lista programa:

  • Program pripreme za polazak u školu - kratki program
  • Mala škola engleskog jezika, koju finansira ustanova
  • NTC program