DETALJI NOVOSTI

image

Raspored za period od 12.04 do 16. 04. 2021.g. Starija grupa

2021-04-11


Dragi roditelji, 

nastavljamo sa aktivnostima:

Raspored za period od 12.04. do 16.04. 2021.god.

STARIJA VASPITNA GRUPA

 

Tema: “Šumske životinje”

1 dan- Naziv aktivnosti: “Šumski vrtić" - recitacija

Razvojna oblast: jezičko- govorna

Cilj: razvijati aktivno slušanje, pažnju ,pamćenje, bogatiti riječnik, pravilno izgovarati, izražajno recitovati

Link: https://youtu.be/hjn-79tg0L8

 

2 dan- Naziv aktivnosti: “Ježici”

Područje  aktivnosti: manipulativna u korelaciji sa likovnom

Cilj: razvijati  motoriku šake ,preciznost i kreativnost

Materijal: papir u boji ,makaze ,ljepilo, flomaster

Link: https://youtu.be/ue0Q67PWXmk

 

3 dan- Naziv aktivnosti: “Docrtaj životinju”

Razvojna oblast: motorički razvoj 

Cilj: razvijati grafomotoriku i prezinost

Materijal: blok papir, makaze, lijepak, drvene boje i 4 šumske životinje (medvjed, vjeverica, jež i jazavac)

Link: https://youtu.be/GcClR7ZSYyc

 

4 dan- Naziv aktivnosti: “Pronadji odgovarjuće djelove i sastavi životinju”

Razvojna oblast: kognitivni razvoj

Cilj: razvijati dječiju pažnju, koncentraciju, preciznost, logičko mišljenje i zaključivanje

Materijal: kartonska kocka, bijeli papir, bijice, makaze, ljepilo, kolaž papir

Link: https://youtu.be/JD4aCfgGbRg

 

5 dan- Naziv aktivnosti: “Koji jež ima veći broj bodlji” -igra

Razvojna oblast: kognitivni razvoj

Cilj: razvija sposobnost uporedjivanja brojnosti elemenata, shvata razliku

Razvoj takmičarsog duha

Materijal: krompir, čačkalice, kocka za igru Ne ljuti se čovječe

Link: https://youtu.be/1YsDKNhYdR0

 

ENGLESKI JEZIK

Tematska cjelina:  Clothes (Odjeća)

Naziv aktivnosti: Clothes vocabulary-audio/talking flash cards, song about clothes –“Clothing SongFor Kids-Learn English Kids” ( Riječi vezane za temu „Odjeća“ i pjesma o odjeći)

Cilj aktivnosti: Usvojiti novi ponoviti prethodni vokabular vezan za temu „Odjeća“, usvojiti nov izraz vezan za temu odjeća(What are you wearing? - What is he/she wearing ? I‘m wearing…- he/she‘s wearing.../ Šta si obukao? Obukao/la sam… - Šta je on/ona obukao/la?) zainteresovati djecu za učenje jezika kroz igru i ples, raditi na razvijanju sposobnosti pamćenja i imenovanja pojmova na stranom jeziku

Link za nove fleš kartice i nove izraze: https://www.youtube.com/watch?v=_Y_fNXEu0tA

Link za pjesmu: https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70

 

#IgrajSeDoma #UNICEF #MinistarstvoProsvjeteNaukeKultureiSportaCrneGore #UdruženjeRoditelji