DETALJI NOVOSTI

image

Raspored za period od 15. 03. do 19. 03. 2021.g. Jaslena grupa

2021-03-14


Dragi roditelji ,

Nastavljamo sa aktivnostima.

Raspored za period  od 15. – 19. 03. 2021.g.

Želimo Vam ugodnu sedmicu.

 

Jaslena vaspitna grupa

 

Tema: ,, Proljeće“

Predložene aktivnosti za ovu nedelju:

1.dan: Naziv aktivnost: ,, Visibaba“

Razvojna oblast: motorički razvoj

Cilj: kreativnost, osjećaj za lijepo i uredno

Materijal: kolaž papir u boji, makaze, flomasteri, ljepilo

Link:  https://youtu.be/SM_tbqNJsNY

 

2.dan: Naziv aktivnosti: ,,Proljeće je...“

Razvojna oblast:  razvoj komunikacije

Cilj: kroz ovu aktivnost dijete bogati rječnik , uspostavlja dvosmjernu komunikaciju, aktivno sluša sagovornika

Materijal: kukuruzno brasno, posuda, sličice

Tok aktivnosti:

Sa djetetom poslušajte pjesmu,,Proljeće”. Poslušajte pjesmu više puta. Postavljajte djetetu pitanja: Koga su sve prepoznali na snimku? Ako treba pustite pjesmu ponovo, pa pauzirajte na pojedine segmente kako bi dijete uspješno prepoznalo i imenovalo sunce, cvijet, drvo,list, pticu.Postavljajte djetetu pitanja: Šta radi sunce u pjesmi? Ko se sve raduje proljeću u pjesmi? Nakon toga možete dati djetetu posudu sa kukuruznim brašnom i dati zadatak djetetu da prstićem kroz kukuruzno brašno pokuša da nacrta sunce i cvijet. Druga varijanta je da u posudu sa kukuruznim brašnom ubacite sličice sunca, cvijeta, ptice, lista i da ih dijete opipavajući po posudi  trazi i kada ih nadje da ih imenuje.

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=ysHaSvRfNnA

 

3.dan: Naziv aktivnosti: ,,Proljeće“ –recitacija

Razvojna oblast:  razvoj govora

Cilj: Kroz ovu aktivnost podstiče se razvoj govora, bogati rječnik i vizuelna pažnja.

Materijal: papir u boji, flomasteri ili bojice

Link­: https://youtu.be/EKeKj46uwQA

 

4.dan: : Naziv aktivnosti:,, Proljećno drvo“

Razvojna oblast: motorički razvoj

Cilj: Kroz ovu aktivnost kod djeteta se razvija fina motorika

Materijal: tempere. list iz bloka, štapići za uši

Link https://youtu.be/-A7lugpQR-w

 

5.dan: Naziv aktivnosti: „Cvijet u proljeće“

Razvojna oblast: motorički razvoj

Cilj: razvoj fine motorike i osjećaja za lijepo

Materijal: plastična čaša, kolaž, makaze,ljepilo, marker

Link: https://youtu.be/mBRzVEXD7Hs

 

 #IgrajSeDoma #UNICEF #MinistarstvoProsvjeteNaukeKultureiSportaCrneGore #UdruženjeRoditelji