DETALJI NOVOSTI

image

Raspored za period od 16. do 20. 11. 2020.g. Jaslena

2020-11-15


Dragi roditelji ,

Nastavljamo sa aktivnostima.

Raspored za period  od 16. – 20. 11. 2020.g.

Želimo Vam ugodnu sedmicu.

 

JASLENA VASPITNA GRUPA

 

Tema: ,, Ptice“

Predložene aktivnosti za ovu nedelju:

 

1.dan: Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost: ,, Moja ptičica“

Razvojno područje: likovna aktivnost

Kroz ovu aktivnost djeca razvijaju pažnju, koncentraciju, finu motoriku, uče nove pojmove i bogate rječnik

Materijal: ciklostil u boji, makaze, ljepilo u stiku, crni flomaster, olovka i lenjir

Link: https://youtu.be/QraYVj0QI84

 

2.dan:  Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost: ,,Gnijezdo za ptice“

Razvojno područje: jezičko - manipulativna aktivnost

Kroz ovu aktivnost djeca posmatraju, uočavaju, klasifikuju,  upoređuju i koriste raznovrstan prirodni material.Razvijaju kognitivne i perceptivne vještine, finu motoriku, obogaćuju rječnik.

Materijal: japansko tijesto, prirodni materijal (grančice, trava, suvo lišće...) i kese

Link­: https://youtu.be/eiiTFIq63fk

 

3.dan: Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost: ,,Kućica za ptice“

Razvojno područje: manipulativno-jezička aktivnost

Kroz ovu aktivnost djeca razvijaju ljubav prema pticama, govor, razvijaju mišljenje, koncentraciju, finu motoriku prstića i šake.

Materijal: kutije, makaze, ljepilo, stikeri, kolaž papir, grančice, razne sjemenke

Link: https://youtu.be/EyIJyYr5l2g

 

4.dan Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost: ,,Pronađi kućicu za pticu“

Razvojno područje: intelektualni razvoj

Kroz ovu aktivnost djeca uočavaju i pridružuju pticu konkretne boje na primjer crvene u crvenu kućicu i tako redom. Razvijaju koordinaciju oko ruka u aktivnostima uzimanja i postavljanja ptice na pravo mjesto. Prezentuju načine rješavanja problemskog zadatka u aktivnost sastavljanja kućice od špatula u boji.

Materijal: drvene špatule u bojama, dvostruka samoljepiva traka,  ptice od krpa u bojama, makaze, zelena kesa, braon kesa ili samoljepiva tapeta

Link: https://youtu.be/Xon-v9D_Nro

 

5 dan: Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost: „Papagaj“

Razvojno područje: manipulativna aktivnost

Kroz ovu aktivnost dijete razvija govor , prepoznaje i imenuje djelove tijela papagaja (kljun, krila...), razvija finu motoriku šake, prepoznaje i imenuje osnovne boje.

Materijal: papir u boji, makaze, ljepilo u stiku, marker,kolaz papir

Link: https://youtu.be/tkDFREHaxJc

 

#IgrajSeDoma #UNICEF #MinistarstvoProsvjeteCrneGore #UdruženjeRoditelji