DETALJI NOVOSTI

image

Raspored za period od 18. do 22.05.2020.g. Jaslena grupa

2020-05-17


Jaslena vaspitna grupa

 

Dragi roditelji ,

Nastavljamo sa aktivnostima.

Raspored za period od 18. -22.05.2020.g.

Želimo Vam ugodnu sedmicu.

 

Tema: ,,Saobraćaj“

Predložene aktivnosti za ovu nedelju:

1.dan: Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost:  ,,Čime se vozimo? “ (imenovanje prevoznih sredstava)

Razvojno područje:  govorno-jezička aktivnost

Kroz ovu govorno-jezičku akrivnost djeca prepoznaju i imenuju prevozna sredstva sa slike. Na taj način vježbaju pravilnu artikulaciju glasova i bogate riječnik novim pojmovima.

Materijal: sličice,video zapisi, bijela samoljepiva traka

Link: https://youtu.be/pYkjBEQIr00

 

2.dan: Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost:  ,,Proljećno auto“

Razvojno područje: korelacija fizičkih i jezičko-govornih aktivnosti

Dijete kroz ovu aktivnost: kreira i učestvuje u izradi auta od kartona i u dekorisanju istog u skladu sa mogućnostima i uzrasnim potencijalom; razvija intelektualne i perceptivne sposobnosti (uočava,prepoznaje, imenuje djelove auta). Usvaja nove pojmove vezane za saobraćaj; razvija maštu,radoznalost, pažnju,samostalnost, finu motoriku.

Materijal:  kartonska kutija,list od bloka, makaze, kolaž papir u boji, dva cd-a, crni marker, ljepilo u stiku, plastične čaše, plastične činije, vodene boje, flomasteri, ukrasna traka, kartonski tanjiri

Link­: https://youtu.be/7QRdVsgWI1Q

 

3.dan:  Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost: ,,Kamion“-recitacija

 Razvojno područje: jezičko-govorna aktivnost

Kroz ovu aktivnost djeca prepoznaju i imenuju prevozna sredstva,bogate riječnik, razaznavaju zvukove (kamiona, aviona…..),a ujedno razvijaju pažnju.

 Materijal: bijeli papir ili papir u boji, sličice prevoznih sredstava

Link: https://youtu.be/_BjFhPlnoyU

 

4.dan Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost: ,,Semafor“

 Razvojno područje: fizička aktivnost

Kroz ovu fizičku aktivnost djeca proširuju saznanja o saobraćaju, saznaju kako funkcioniše semafor.Takođe razvijaju motoriku i takmučarski duh.

 Materijal: papiri u boji (crveni, zuti i zeleni), ljepilo, makaze, drveni štapići,marker

Link: https://youtu.be/NAvnphzeYWo

 

5.dan Zajedno sa djecom poslušajte i organizujte aktivnost: „Voz“

Razvojno područje: manipulativna aktivnost

Kroz ovu aktivnost djeca prepoznaju i imenuju prevozno sredstvo voz.Prepoznaju i imenuju boje. Razvijaju finu motoriku kao i koordinaciju oko ruka.

Materijal: papir u boji, makaze, ljepilo u stiku

Link: https://youtu.be/x2bzpCUb5uk

 

#IgrajSeDoma #UNICEF #MinistarstvoProsvjeteCrneGore #UdruženjeRoditelji