DETALJI NOVOSTI

image

Raspored za period od 18. do 22.05.2020.g. Srednja grupa

2020-05-17


Srednja vaspitna grupa

 

Dragi roditelji,

Nastavljamo sa aktivnostima.

Raspored za period od 18. - 22.05.2020.g.

Želimo Vam ugodnu sedmicu.

 

Nedeljna tema:  Baštensko i poljsko cvijeće

1.dan Tema: „Moja bašta“

Materijal: aplikacije na datu temu, flomasteri, blok

Područje aktivnosti: razvoj govora i upoznavanje okoline

Cilj:  razvijati pažnju, mišljenje i pamćenje

Link: https://youtu.be/FGQIMNjHmdg

 

2.dan Tema: „Suncokret“

Materijal: list od bloka, oho ljepilo, plastična viljuška, sjemenke suncokreta, četkica, zelena, žuzta i narandzasta tempera.

Područje aktivnosti: likovna aktivnost

Cilj: razvijati finu motoriku, koordinaciju oko ruka i preciznost

Link https://youtu.be/S3UCtMALLWo

 

3.dan Tema: „Puzzle Gladiola“

Materijal: drvene bojice, makaze, ljepilo

Područje aktivnosti:  područje logičke aktivnosti

Cilj: razvoj pažnje, koncentracije i sitne motorike

Link: https://youtu.be/TT1-fPd6RnY

 

4.dan Tema: „Kala“

Materijal: makaze, olovka, zeleni papir u boji, ljepilo, žuta tempera, tri štapića za uši, tri tupfera, tri slamke u zelenoj boji i četkica

Područje aktivnosti: likovne aktivnosti

Cilj: razvijati finu motoriku, preciznost i likovni izraz.

Link: https://youtu.be/btglD-EsRRg

 

5.dan Tema: „Kuglanje“- takmičarska igra

Materijal: papir, flomasteri, makaze, ljepilo, nekoliko plastičnih čaša, plastična posudica, dugmići, samoljepljiva traka, manja lopta i 6 plastičnih flaša.

Područje aktivnosti:  fizička aktivnost

Cilj:Razvoj koncentracije, preciznosti, koordinacije pokreta i takmičarski duh.

Link: https://youtu.be/4keF3XrOG24

 

ENGLESKI JEZIK

 

Tematska cjelina: Flowers(Cvijece)

Naziv aktivnosti: Flowers vocabulary , creative video and Song- “Five little flowers“ (Nove

riječi vezane za temu „Cvijece“, kreativni video i pjesma o cvijecu „Pet malih cvjetova“)

Cilj aktivnosti: Usvojiti nov vokabular vezan za temu „Cvijece“, zainteresovati djecu za učenje

jezika kroz igru i ples, raditi na razvijanju sposobnosti pamćenja i imenovanja pojmova na

stranom jeziku.

Materijali: Papir, tempere, plasticne viljuske

 

Link za pjesmu : https://www.youtube.com/watch?v=eFWXPmUg_IQ

Link za kreativni video: https://www.youtube.com/watch?v=YseOZpS_ZAc&t=29s

Link za aktivnost: https://youtu.be/rlOvyI6hDaw

 

  #IgrajSeDoma #UNICEF #MinistarstvoProsvjeteCrneGore #UdruženjeRoditelji