DETALJI NOVOSTI

image

Raspored za period od 23. do 27. 11. 2020.g. Mladja

2020-11-22


Dragi roditelji ,

Nastavljamo  sa aktivnostima.

Raspored za period od 23.11-27.11.2020 god.

Želimo Vam ugodnu sedmicu.

MLAĐA VASPITNA GRUPA

Tema: Moje tijelo

Predložene aktivnosti za ovu nedelju:

 

1.dan Naziv aktivnosti: Recitacija „Moj grad“

Aspekat razvoja:Razvoj govora

Cilj aktivnosti:Razvoj mišljenja i pamćenja i razvoj vizuelne percepcije .

Link: https://youtu.be/Rc89_2NOESQ

 

2.dan Naziv aktivnosti:  ”Ko ce prije da pogodi flašu sa tri plava kružića”.

Aspekat razvoja: Fizičke aktivnosti u korelaciji sa matematikom.

Cilj aktivnosti:Usvaja pravila igre i fer odnosa,razvija preciznost i koordinaciju ,razlikuje i imenuje boje .

Materijal:Tri flaše od jogurta,plastična korpa,kanap,makaze,manja lopta,crveni,žuti i plavi kolaž papir.

Link­: https://youtu.be/CzQqnuCy5Mo

 

3.dan  Naziv aktivnosti: Pjesma „Prste ima ruka svaka“

Aspekat razvoja:Muzička aktivnost

Cilj aktivnosti:Proširiti muzičko iskustvo slušanjem muzike,razvijati opštu motornu spretnost ruke.

https://youtu.be/IhYTNWEzxMU

Link: https://youtu.be/uiXCjJzIaGI

 

4.dan Naziv aktivnosti: Recitacija „Prsti“

 Aspekat razvoja:Govorne aktivnosti

Cilj aktivnosti: Razvijati pamćenje,govor,aktivno slušanje.

Materijal:Bijeli papir i tamna bojica.

Link: https://youtu.be/ODOWTwse-GY

 

5.dan  Naziv aktivnosti: “Mali manikiri”

Cilj aktivnosti:Razvoj fine motorike,prepoznavanje boja, razvijanje kreativnosti i mašte

Materijal:Lak za nokte,makazice,kartonska ambalaža,šljokice,zvjezdice,trakice.

Link: https://youtu.be/PBueuIHSkwo

 

 ENGLESKI JEZIK

 

Tematska cjelina: Colors (Boje)

Naziv aktivnosti: Colors vocabulary,  Color song- “I can see blue“ (Nove riječi vezane za temu „Boje“ i pjesma o bojama.)

Cilj aktivnosti: Usvojiti nov vokabular vezan za temu „Boje“, zainteresovati djecu za učenje jezika kroz igru i ples, raditi na razvijanju sposobnosti pamćenja i imenovanja pojmova na stranom jeziku

Link za pjesmu: https://www.youtube.com/watch?v=5LbLwuu3bpk

 

 #IgrajSeDoma #UNICEF #MinistarstvoProsvjeteCrneGore #UdruženjeRoditelji