DETALJI NOVOSTI

image

Raspored za period od 30. 11. do 04. 12. 2020.g. Mladja

2020-11-29


Dragi roditelji ,

Nastavljamo  sa aktivnostima.

Raspored za period od 30.11-04.12.2020 god.

Želimo Vam ugodnu sedmicu.

 

MLAĐA VASPITNA GRUPA

 

Tema: Saobraćaj

Predložene aktivnosti za ovu nedelju:

1.dan Naziv aktivnosti:Recitacija „Semafor“

Aspekat razvoja:Razvoj govora

Cilj aktivnosti: Djeca razvijaju sposobnost recitovanja,pamćenja i zapažanja

 Link: https://youtu.be/cmgHg_7TsJs

 

2.dan   Naziv aktivnosti „Semafor“ mirna igra

 Aspekat razvoja: Fizičke aktivnosti u korelaciji sa aktivnostima iz upoznavanja okoline.

Cilj aktivnosti: Usvaja pravila igre i fer odnosa u igri.Razvija vizuelnu percepciju.Prepoznaje i imenuje boje.Upoznaje osnovna pravila saobraćaja za aktivno učestvovnje u njima.

Materijal:Tri kruga(žuti,crveni i zeleni),papirna traka,slike-aplikacijeautomobila,autobusa i kamiona.

Link­: https://youtu.be/HToHeviYkfI

 

3.dan  Naziv aktivnosti: „Šareni leteći balon“

Aspekat razvoja:Likovna aktivnost

 Cilj aktivnosti:Razvijati likovni izraz,spretnost,finu motoriku,maštu i kreativnost.

Materijal:Papirni tanjir,papirna čaša,tempere,vunica i paleta.

 Link: https://youtu.be/o3imSrctiMo

 

4.dan  Naziv aktivnosti: „Semafor“

Aspekat razvoja:Matematičko-logička aktivnost

Cilj aktivnosti: Upoznaje osnovna pravila saobraćaja(kako radi semafor).Upoznaje se sa geometrijskim oblicima(krug i pravougaonik).

Materijal:List od boka,makaze,olovka,čaša i ljepilo

Link: https://youtu.be/cwo7EwNH5mY

 

5.dan Naziv aktivnosti: “Moj autić”

Cilj aktivnosti:Razvija opštu motornu spretnost,vizuelnu I motornu koordinaciju(oko-ruka).

Materijal:Papirni tanjir,tempera,ljepilo,četkica,kolaž papir u dvije boje.

 Link: https://youtu.be/wlms1RA9t0c

 

ENGLESKI JEZIK

 

Tematska cjelina: Numbers (Brojevi)

Naziv aktivnosti: Numbers vocabulary-audio flashcards,  song about numbers- “Five little monkeys“ (Nove riječi vezane za temu „Brojevi“-zvucne kartice i pjesma o brojevima)

Cilj aktivnosti: Usvojiti nov vokabular vezan za temu „Brojevi“, zainteresovati djecu za učenje jezika kroz igru i ples, raditi na razvijanju sposobnosti pamćenja i imenovanja pojmova na stranom jeziku.

Link za audio flashcards: https://www.youtube.com/watch?v=d9HHGdq0mxY

Link za pjesmu:  https://www.youtube.com/watch?v=sfFwo7iQsDw

 

#IgrajSeDoma #UNICEF #MinistarstvoProsvjeteCrneGore #UdruženjeRoditelji