DETALJI NOVOSTI

image
image
image
image
image
image

UTJECAJ ELEKTRONIČKIH MEDIJA NA RANI RAZVOJ I ZDRAVLJE DJECE”

2019-11-22


 U cilju kontinuiranog profesionalnog usavršavanja stručnog kadra  16.11.2019.god 25 vaspitačica, stručni saradnik i uprava vrtića učestvovali su na Medjunarodnom stručnom skupu “Utjecaj elekroničkih medija na rani razvoj I zdravlje djece” koji je održan u Dubrovniku u organizciji  Dječijih vrtića Dubrovnik , Zavoda za javno zdravlje Dubrovačko- neretvljanske županije i Udruge Dubrovnik zdravi grad.

Tema skupa – Uticaj elektronskih medija na rani razvoj I zdravlje djece pobudila je veliko interesovanje prisutnih I omogućila im da  se upoznaju sa savremenim istraživanjima I iskustvima vezanim za ovu više nego aktuelnu temu .

 Koliki je I kakav uticaj medija na razovoj djece ,koliko I kako djeci omogućiti pristup savremenim medijima, koji su rizici I koje dobre strane upotrebe mobilnih telefona, interneta , kako “dozirati” upotrebu istih, koji su rizici I opasnosti od zloupotrebe djece na internetu  - samo su neka od pitanja na koja su pokušali da odgovore eminentni stručnjaci  Prof.dr.sc Gordana Buljan Flander, klinički psiholog, Poliklinika za zaštitu djece I mladih Grada Zagreba, prof.dr.sc Srećko Gajović, dr.med , Hrvatski institut za mozak, Zagreb,  Dr.sc Ranko Rajović, dr.med.neuroendokrinolog, autor NTC programa učenja  I drugi.

Činjenice I primjeri iz prakse  koje su prezentovani na skupu učinili su da  se jasnije sagleda značajove teme I dobiju  odgovori na mnoge dileme koje podjednako imaju i vaspitači I roditelji, a ujedno pokazali su nam I  potrebu da se slične konferencije  organozuju  I kad nas.

Pored stručnog usavršavanja ova posjeta Dubrovniku predstvalja I  nastavak  programa prekogranične saradnje vrtića grada Dubrovnika I Kotora koji je započeo 2012 god pod nazivnom ”Susjedstvo pametne djece”  u okviru IPA projekta “THINK”.